Nazywam się Paweł Choina, jestem licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Decyzją ministra sprawiedliwości zostałem wpisany na listę pod numerem 935.


Niniejsza strona powstała na potrzeby usprawnienia komunikowania stanu postępowań, w których zostałem wyznaczony do pełnienia funkcji.


W związku z trwającą epidemią zostały ograniczone godziny pracy sekretariatu biura.

poniedziałek 15.00-18.00
wtorek - piątek 8.00-11.00
Tekst ślubowania Syndyka

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem
ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki
w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym
będę wypełniać sumiennie i bezstronnie,
dochowując tajemnic prawnie chronionych
oraz kierując się w swym postępowaniu
zasadami godności, uczciwości i etyki.”

Prowadzone postępowania

Oferty

sprzedaży

Zakończone

postępowania

 

Kontakt

Paweł Choina

telefon: 500-700-763

email: choina@nadzorcy.pl

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina

ul. Struga 19

21-040 Świdnik